Regulamin

Regulamin ośrodka wypoczynkowego „Babiński”

 

 1. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu. Po dokonaniu formalności pracownik recepcji przydziela najemcy zgodnie z umową domek lub miejsce noclegowe. Zapłata za całość jest warunkiem wydania kluczy wynajmowanego domku. Płatność tylko gotówką.
 2. W przypadku rezerwacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 4. Na terenie ośrodka cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.
 5. Osoby odwiedzające najemców mogą przebywać na terenie ośrodka do godziny 22.00.
 6. Za pojazdy zaparkowane na terenie ośrodka właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Obowiązuje zakaz palenia na terenie domków i miejsc noclegowych.
 8. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.
 9. Niepoinformowanie obsługi ośrodka o dodatkowej osobie lub zwierzęciu skutkować będzie opłatą 150zł/dobę za cały pobyt, niezależnie od dnia stwierdzenia naruszenia regulaminu.
 10. Właściciel i obsługa ośrodka ma prawo do zweryfikowania ilości osób w domku.
 11. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
 12. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich na terenie ośrodka odpowiada ich opiekun.
 13. Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem, za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność finansową. Cennik i wykaz wyposażenia dostępny w recepcji.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz elektronicznych.
 15. Awarie powinny być zgłaszane pracownikowi recepcji.
 16. Wynajmujący zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia awarii lub w miarę możliwości i potrzeby zmiany domku. Za awarię związaną z rozkodowaniem telewizora odpowiedzialność ponosi najemca. Koszt usunięcia tego typu awarii spoczywa na najemcy zgodnie ze stawką firmy serwisującej sieć telewizyjną.
 17. Najemca i wczasowicze są zobligowani do ubierania pościeli w poszewki. W przypadku użytkowania pościeli bez poszewki, najemca zostanie obciążony kosztem zakupu pościeli.
 18. Goście ośrodka są zobowiązani do kulturalnego zachowania w sposób nie wpływający na komfort pozostałych osób. W szczególności do słuchania muzyki o poziomie głośności nie przeszkadzającym pozostałym Gościom. Niestosowanie się to zapisów regulaminu w tej kwestii oraz uwag obsługi Ośrodka może prowadzić do wydalenia z Ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu. W skrajnych przypadkach może prowadzić do interwencji policji z pełnymi jej konsekwencjami.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakiekolwiek własnego sprzętu grającego i nagłaśniającego, w szczególności: wzmacniaczy, kolumn głośnikowych itp.
 20. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka jest dozwolone tylko w sposób kulturalny. Nadużywanie alkoholu prowadzące do zachowania naruszającego ład i porządek w Ośrodku będzie bezwzględnie nietolerowane i może prowadzić do wydalenia osób nietrzeźwych z Ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu. W skrajnych przypadkach nadużywanie alkoholu może prowadzić do interwencji policji z pełnymi jej konsekwencjami.
 21. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo ośrodka.

 

Recepcja jest czynna w godzinach od 10.00 do 20.00

 

 

Życzymy udanego pobytu